1912

Bæredygtighed - Sammen løfter vi Grønland

Air Greenlands bæredygtighedsstrategi understøtter vores overordnede mission som er at løfte Grønland ved at forbinde vores kultur, natur og infrastruktur med resten af verden på en bæredygtig måde.

 

Air Greenland løfter ikke bare Grønland bogstaveligt talt ved at transportere passagerer, post og gods frem til deres destinationer, men løfter også, metaforisk sagt, vores land ved at tage et samfundsansvar.

 

Da Air Greenland er ejet af Selvstyret og dermed det grønlandske folk, hviler der et stort ansvar for at vi tager del i at løfte samfundsopgaverne i tæt samarbejde med nogle af vores interessenter som spænder fra myndigheder, uddannelsesinstitutioner, kultur- og idrætsorganisationer og iværksættere samt innovatører.

 

Vores bæredygtighedsstrategi tager udgangspunkt i vores vision:

 

”Vi vil være det naturlige førstevalg, der løfter Grønland. Vi vil sikre hverdagen og skabe eventyret. Vi gør det bæredygtigt”

Det gør vi blandt andet ved at tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi har udvalgt fem mål som vi mener Air Greenland kan gøre størst positiv forskel for Grønland og dets samfund.

 

Målene er; 

  • 4 Kvalitetsuddannelse
  • 9 Industri, innovation og infrastruktur
  • 12 Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13 Klimaindsats
  • 17 Partnerskaber

 

Air Greenland forpligtet sig at integrere bæredygtige løsninger på disse udvalgte områder som er beskrevet i vores årlige bæredygtighedsrapporter ”Fra Verdensmål til hverdagsmål”

 

 

Læs mere om hvordan vi omsætter de fem udvalgte verdensmål til hverdagsmål her nedenfor

Vores verdensmål

Microsoftteams Image (14)

VM 4: Kvalitetsuddannelser

Air Greenland har igennem de sidste 60 år uddannet flere end 1000 personer, som folk, nu en del af selskabet og som folk i andre funktioner, hvor de bidrager til samfundets fortsatte udvikling.

Læs mere

Microsoftteams Image (11)

VM 9: Industri, innovation og infrastruktur

Air Greenland sikrer trafik i hele landet, året rundt. Når skibene ikke kan lægge til havn på grund af is i vintermånederne, er vi til stede med fastvingede fly og helikoptere, til at servicere samtlige beboede steder, vi kan lande.

Læs mere

Microsoftteams Image (12)

VM 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Air Greenland ønsker vi at bidrage til udviklingen af en bæredygtig turisme. Dette indebærer en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Læs mere

Microsoftteams Image (15)

VM 13: Klimaindsats

I Air Greenland er vi meget bevidste om det aftryk, vi har på klimaet. Vi søger altid efter at gøre vores produktion mere klimavenlig, og ved hvert nye valg der skal tages vejer bæredygtigheden tungt. Det var også tilfældet, da vi skulle vælge helikoptertypen, der skulle erstatte vores flåde af B212’ere, som har fløjet i Grønland siden 1980. Valget faldt på EC155, som er en hurtigere maskine, med et mindre brændstofforbrug.

Læs mere

Microsoftteams Image (13)

VM 17: Partnerskaber

Air Greenland koncernen er en betydelig aktør i udviklingen af det grønlandske samfund. Vi ønsker at tage et aktivt ansvar for en positiv samfundsmæssig udvikling. Det har vi mulighed for i kraft af vores størrelse og derfor er vi i tæt samarbejde og partnerskaber med lokale aktører i Grønland, både fra erhvervsliv, offentlige myndigheder og frivillige organisationer.

Læs mere