1925

VM 17: Partnerskaber

Air Greenland koncernen er en betydelig aktør i udviklingen af det grønlandske samfund. Vi ønsker at tage et aktivt ansvar for en positiv samfundsmæssig udvikling. Det har vi mulighed for i kraft af vores størrelse og derfor er vi i tæt samarbejde og partnerskaber med lokale aktører i Grønland, både fra erhvervsliv, offentlige myndigheder og frivillige organisationer.

Vores mål er at skabe og nå bæredygtige mål i vores samtid, men også at arbejde for, at fremtidige generationer får gode muligheder for at leve et godt liv.

 

Som et af de mål vil vi fremme frivillighedsmotivationen i hele koncernen, for at være med til at løfte foreningslivet i Grønland.

 

Vi vil også gennem vores partnerskaber tilgodese projekter der arbejder med bæredygtighed, fremmer iværksætteri, har lokalt tilhørsforhold og har kommercielt relevans for os. Vi arbejder os væk fra den traditionelle idé om ad-hoc sponsorater, og satser stærkt på reelle partnerskaber, der fremmer en bæredygtig udvikling for landet og verden som sådan.

 

Vi understøtter bæredygtig turisme, og tildeler vores støtte på baggrund af seks faste kriterier bl.a. med fokus på et langsigtet potentiale ved aftalen, og om at vores deltagelse vil bidrage til at understøtte en bæredygtig turismeudvikling i hele landet.

 

Fonden for Entrepenørskab

Siden 2017 har vi sammen med Fonden for Entreprenørskab-Kalaallit Nunaat arbejdet for, at grønlandske elever og studerende skal møde entreprenørskab i undervisningen, så de kan blive mere innovative og på sigt starte nye virksomheder.

 

Vi er stolte over at bidrage til udbredelsen af spændende bæredygtige projekter, og på den måde også være med til at løfte Grønland gennem entreprenørskab. Med Partnerskabsaftalen forpligter vi os til at bidrage med viden, hjælpe ved events og sponserer bl.a. et årligt tilskud til flybilletter, som skal gå til rejser der er med til at udbrede kendskabet og viden om entreprenørskab på folkeskoleniveau. Air Greenland har i 2021 forlænget partnerskabsaftalen med Fonden for Entreprenørskab-Kalaallit Nunaat med yderligere to år.

 

Et tæt samarbejde med Visit Greenland

Air Greenland og Visit Greenland har det fælles mål at skabe et større fokus på bæredygtig turisme i Grønland. Derfor har vi indgået et samarbejde, som handler om at få relevante medier og pressefolk udefra til Grønland og få skabt international mediedækning på de forskellige, bæredygtige tiltag der gøres på landsplan.

 

En anden, og helt essentiel del af vores samarbejde er, at vi sammen med Greenland Business uddeler prisen Greenland Tourism Award.

 

Prisen tildeles en lokal aktør, som har udviklet et produkt, der blandt andet baserer sig på bæredygtighed. Bæredygtighed i turisme kan være mange ting, men vinderne af prisen vælges for deres evne til at skabe arbejdspladser lokalt, og at udviklingen sker med hensyntagen til landets natur og ressourcer - med et fokus på innovation og sikkerhed.

 

I 2021 vandt Diskobay Tours, drevet af Nivé Heilmann og Frank Larsen, hovedprisen mens Travel by Heart, drevet af Elise Bruun, vandt Peoples Choice.

 

Greenland Tourism Award blev på grund af COVID-19 ikke afviklet i 2020, men i 2019 var det Arctic Dream, drevet af Lars Peter Anker Møller, der gik med prisen.