2181

Club Timmisa medlemsbetingelser

MEDLEMSBETINGELSER - CLUB TIMMISA, [18-12-2019]

1. Air Greenland A/S ("Air Greenland"), CVR. nr. 56996710, B - 1842, Siaqqinneq 1, 3905 Nuussuaq, Grønland, står bag Club Timmisa.

Henvendelser vedrørende Club Timmisa kan rettes til ClubTimmisa@airgreenland.gl.

Disse medlemsbetingelser er udarbejdet på dansk, engelsk og grønlandsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende.

 

2. Club Timmisa er en kundeklub, der giver dig gode tilbud og fordele. Du kan læse om fordelene på www.airgreenland.dk/clubtimissa og i Club Timissa app'en. En af fordelene er, at du som medlem af Club Timmisa automatisk deltager med et lod i vores store lodtrækning om 3 x rejsegavekort (værdi 3.000 kr. per rejsegavekort) hver tredje måned, som kan bruges til onlinekøb af flyrejser på www.airgreenland.dk, www.airgreenland.gl og www.airgreenland.com. Læs mere om lodtrækningen i pkt. 14-19. Personlige tilbud og fordele kan ikke videregives til andre.

 

3. Du tilmelder dig Club Timmisa via Club Timmisa app'en, på www.airgreenland.dk eller ved at kontakte Air Greenlands kundeservice. Når du tilmelder dig Club Timmisa, skal du oprette en medlemsprofil, hvor du skal oplyse:

  • navn,
  • e-mailadresse,
  • postnummer, land og by

Du logger ind på din medlemsprofil med din e-mailadresse og et selvvalgt kodeord. Når du er logget ind på din medlemsprofil, kan du se dine registrerede rejser og du har mulighed for at ændre dine kontaktoplysninger.

 

4. Du kan blive medlem af Club Timmisa, hvis du er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. Det er en betingelse, at du giver samtykke til, at Air Greenland må kontakte dig med markedsføring om Air Greenland koncernens selskaber og Air Greenlands samarbejdspartnere. Samtykket har følgende indhold:

 

Jeg accepterer, at Air Greenland A/S må kontakte mig via elektronisk post* og sociale medier**, herunder via notifikationer og ved at gøre brug af brugerdefinerede målgrupper, med markedsføring om Air Greenland koncernen***, konkurrencer, events og kunst, samt samarbejdspartnere****. Samarbejdspartnere kan løbende tilføjes og udskiftes og kan ses i Club Timmisa app’en og på www.airgreenland.dk/clubtimmisa.

 

Air Greenland A/S må indsamle og behandle oplysninger om mig for at målrette markedsføring til mig, såsom oplysninger, som jeg tilknytter min medlemsprofil, mine rejser, om jeg rejser alene eller sammen med andre og geografiske tilhørsforhold, herunder også fra andre selskaber i Air Greenland koncernen, samt om min adfærd på Air Greenland koncernens hjemmesider og i Club Timmisa app’en. Jeg accepterer, at Air Greenland A/S må bruge disse oplysninger til at markedsføre Air Greenland koncernen og Air Greenland A/S’ samarbejdspartnere og at oplysningerne må videregives i Air Greenland koncernen til markedsføringsformål.

 

Air Greenland A/S må kontakte mig og spørge, om jeg ønsker at opdatere mit samtykke mht. afsender, koncernselskaber, samarbejdspartnere, produkter, kommunikationsformer og behandling af personoplysninger. I medlemsbetingelserne kan jeg læse, hvordan mine oplysninger behandles og jeg kan altid tilbagekalde mit samtykke ved at kontakte Air Greenland A/S på fx ClubTimmisa@airgreenland.gl

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

5. Air Greenland har ret til at ændre disse medlemsbetingelser og evt. helt at nedlægge Club Timmisa med 1 måneds varsel, dog således at næstkommende lodtrækning om rejsegavekort til Air Greenland vil blive gennemført. Hvis der sker væsentlige ændringer af medlemsbetingelserne, vil Air Greenland orientere dig om det i en e-mail. Air Greenland anser ændringerne for at være godkendt af dig, hvis du logger ind på din medlemsprofil efter at du har modtaget e-mailen. Hvis du ikke vil acceptere ændringerne, skal du melde dig ud af Club Timmisa.

 

6. Du kan til enhver tid melde dig ud af Club Timmisa ved at kontakte Air Greenland på ClubTimmisa@airgreenland.gl. Air Greenland betragter udmelding af Club Timmisa som en tilbagekaldelse af dit samtykke.

 

Persondata

7. Hvilke data indsamler vi? Når du tilmelder dig Club Timmisa registrerer vi de oplysninger, der er nævnt i pkt. 3 og de øvrige oplysninger, som du evt. vælger at tilknytte din medlemsprofil, herunder din adresse, familieforhold, interesser og præferencer mv. Når du køber en flyrejse, en rejseoplevelse eller en anden ydelse hos Air Greenland koncernen, registrerer vi oplysninger om dit køb, fx rejsens eller ydelsens indhold og -type (såsom flyrejse, familierejse, oplevelsesrejse, pakkerejsetype, bookingklasse), formålet med rejsen, dine eventuelle til-, fravalg og tilkøb, om du rejser alene eller sammen med andre, geografiske tilhørsforhold (såsom afrejse- og ankomststed og/eller øvrige destinationer) og andre karakteristika om dit køb, fx pris og rejsetidspunkt.

 

Når du bruger Air Greenland koncernens hjemmesider og app'en, registrerer vi data om dig og din adfærd, fx hvilke rejser, overnatningssteder, tilbud og kampagner du ser, dine søgninger og filtre og hvor du befinder dig. Vi registrerer også din IP-adresse og data om dit styresystem, din mobile enhed og din browser. Vi registrerer, når du bruger en af dine fordele i Club Timmisa og når vi sender dig henvendelser med markedsføring, registrerer vi, om du åbner henvendelsen og hvilke tilbud, nyheder og kampagner du evt. reagerer på.

 

8. Hvad bruger vi data til? Vi bruger data til at forbedre Air Greenland koncernens hjemmesider og Club Timmisa app'en, til at foretage lodtrækning som beskrevet i pkt. 14-19 og til at lave en profil af dig og placere dig i målgruppesegmenter, så vi kan målrette markedsføring til dig om Air Greenland koncernen og Air Greenlands samarbejdspartnere i fx henvendelser, som vi sender til dig på baggrund af dit samtykke til at modtage markedsføring med elektronisk post og på Facebook, Instagram og YouTube, bannerreklamer, Air Greenland koncernens hjemmesider og i Club Timmisa app'en og -hjemmesiden. Du har givet samtykke til, at vi må gøre brug af brugerdefinerede målgrupper på Facebook, Instagram og YouTube til at markedsføre Air Greenland koncernen og Air Greenlands samarbejdspartnere over for dig. Det betyder, at vi kan behandle dine data med det formål at vise dig markedsføring i news feeds og videofeeds. Vi kan også bruge dine data med henblik på at finde frem til andre, som kunne være interesserede i markedsføring fra Air Greenland koncernen.

 

9. Hvem får adgang til dine data? Du har givet samtykke til, at vi må videregive dine oplysninger internt i Air Greenland koncernen med henblik på at målrette markedsføring over for dig. Vi deler ikke dine data med Air Greenlands samarbejdspartnere. Eksterne leverandører, der arbejder for os, kan få adgang til dine data, men må kun bruge dem til at løse de opgaver, vi beder dem om. Det kan fx være virksomheder, der hjælper os med IT- og kundesupport. Vi anvender eksterne leverandører til bl.a. teknisk drift af systemer og forbedringer af Club Timmisa, udsendelse af markedsføring via e-mail samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse eksterne leverandører er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

Nogle af disse databehandlere, fx The Rocket Science Group LLC, der udbyder online markedsføringsplatformen Mailchimp, samt Google Analytics v/Google LLC, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. databeskyttelsesforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier. Kopi af The Rocket Science Group LLC's certificering kan findes her. Kopi af Google LLC's certificering kan findes her.

 

10. Hvorfor har vi lov til at bruge dine data? Vi må behandle dine data, hvis a) du har givet os et samtykke, b) behandlingen sker for at opfylde en aftale med dig, eller c) behandlingen er begrundet i en legitim interesse, fx med henblik på administration, services eller markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens, art. 6, stk. 1, litra a, b og f og den grønlandske persondatalovs §6, stk. 1, nr. 1, 2 og 7. Fx må vi behandle dine data med det formål at kontakte dig med direkte markedsføring med elektronisk post og på Facebook, Instagram og YouTube, fordi du har givet os samtykke til det. Du har også givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger med det formål at vise dig markedsføring i dit news feed på Facebook og Instagram og dit videofeed på YouTube. Vi må behandle dine data med det formål at målrette markedsføring til dig på grundlag af dit samtykke og derudover vores legitime interesse i at gøre markedsføring mere relevant for dig. Du har givet samtykke til, at vi må bruge disse oplysninger til at markedsføre Air Greenland koncernen og Air Greenland A/S’ samarbejdspartnere og at vi må videregive dem i Air Greenland koncernen med henblik på at målrette markedsføring. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

 

11. Hvis du vil tilbagekalde et samtykke? Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Air Greenland på ClubTimmisa@airgreenland.gl

 

12. Hvor længe gemmer vi data? Vi behandler dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har nævnt i disse medlemsbetingelser og dokumentere vores behandling, dog slettes data om din onlineadfærd typisk efter 14 dage op til 1 år afhængigt af cookie-type og formål. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på at kontakte dig med direkte markedsføring med elektronisk post og via notifikationer og privatbeskeder på Facebook, Instagram og YouTube. Vi kan dog fortsat bruge dine oplysninger til at målrette markedsføring over for dig fx i bannerreklamer og Air Greenland koncernens hjemmesider og til at gøre brug af brugerdefinerede målgrupper på Facebook, Instagram og YouTube til at markedsføre Air Greenland koncernen over for dig i det omfang, vi vurderer, at vi kan begrunde behandlingen i et legitimt formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 13, stk. 2, jf. stk. 4 samt den grønlandske persondatalovs §6, stk. 1, nr. 7 og §6, stk. 2, jf. stk. 3, medmindre du benytter din ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles med dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4 og den grønlandske persondatalovs §§ 35 og 36. Hvis du gør indsigelse, vil vi straks ophøre med behandlingen og slette oplysninger, som vi ikke længere har brug for, fordi de udelukkende anvendes til markedsføringsformål. Vi sletter dog ikke oplysninger, der er nødvendige for at dokumentere, at vi har haft samtykke til at sende dig markedsføring med elektronisk post iht. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og den grønlandske markedsføringslovs § 6, stk. 1, før der er gået 2 år fra vi sidst benyttede samtykket. Vi har sikret os en passende og høj beskyttelse af dine data og rettigheder.

 

13. Hvilke rettigheder har du? Du har ret til indsigt i de data, vi behandler om dig, og du kan kræve at få data berigtiget eller slettet, eller at vores brug heraf begrænses. Gør du med rette indsigelse mod vores behandling, må vi ikke længere behandle dine data. I visse tilfælde har du ret til at få data, du har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller sendt til en tredjepart. Du kan klage over vores databehandling til Air Greenland A/S, B - 1842, Siaqqinneq 1, 3905 Nuussuaq, Grønland, eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, tlf. nr. 33193200.

 

Lodtrækning om rejsegavekort til Air Greenland

14. Air Greenland foretager hver tredje måned lodtrækning i Club Timmisa om 3 x rejsegavekort (værdi 3.000 kr. per rejsegavekort), som kan bruges til onlinekøb af flyrejser på www.airgreenland.dk, www.airgreenland.gl og www.airgreenland.com. Rejsegavekortet kan ikke ombyttes til kontanter og er gyldigt i 1 år fra det tidspunkt, hvor det sendes til modtageren.

Lodtrækningen gennemføres den sidste fredag i februar, maj, august og november. Første lodtrækning er den 31. maj 2019.

 

15. Som medlem af Club Timmisa

  • modtager du automatisk et lod til hver lodtrækning
  • optjener du yderligere et lod til den næstkommende lodtrækning, når du registrerer og gennemfører en flyrejse. Hvis din flyrejse består af flere flyvninger tilknyttet samme e-ticketnummer, fx ud- og hjemrejse eller mellemlandinger, betragtes den som én flyrejse og du optjener derfor ét lod med virkning fra det tidspunkt, hvor hele rejsen både er registreret og gennemført. Det betyder, at du ikke optjener et lod, hvis du fx ikke møder op til afgang eller kun gennemfører ud- eller hjemrejsen tilknyttet samme e-ticketnummer.

 

Air Greenland har ret til at tildele yderligere lodder til en lodtrækning til medlemmer af Club Timmisa fx som præmiering for tilmelding, for flyrejser bestilt inden for en bestemt periode, som led i en særskilt kampagne, i anledning af en mærkedag eller af øvrige årsager.

 

Ansatte hos Air Greenland, der er medlem af Club Timmisa, kan deltage i lodtrækningen på samme vilkår som øvrige medlemmer, dog optjenes der ikke lodder for ID billetter, GMT-billetter samt tjeneste- og feriefrirejser betalt af Air Greenland koncernen.

 

16. Lodtrækningen foretages tilfældigt blandt de lodder, som medlemmer af Club Timmisa har modtaget og oeventuelt optjent siden sidste lodtrækning til og med dagen før lodtrækningen gennemføres. Et lod kan kun indgå i én lodtrækning, dvs. at alle lodder bortfalder, når lodtrækningen er gennemført. Lodder der modtages automatisk som ifølge af medlemssskabet, tildeles dagen før lodtrækningen.

Det betyder, at lodder

  • optjent fra 4. marts 2019 til og med 30. maj 2019 indgår i lodtrækningen den 31. maj 2019,
  • optjent fra 31. maj 2019 til og med 29. august 2019 indgår i lodtrækningen den 30. august 2019
  • optjent fra 30. august 2019 til og med 28. november 2019 indgår i lodtrækningen den 29. november 2019
  • osv.


17. På din medlemsprofil kan du se dine registrerede og gennemførte flyrejser samt dine lodder til næstkommende lodtrækning. Hvis din flyrejse ikke er blevet registreret automatisk i forbindelse med, at du bestilte den, kan du selv registrere den via din medlemsprofil. Du har mulighed for at registrere en flyrejse indtil 12 måneder efter, at rejsen er gennemført og du har selv ansvaret for at sikre, at dine flyrejser bliver registreret korrekt. Det er en betingelse for, at du kan registrere en flyrejse, at det fulde navn og e-mailadressen tilknyttet rejsen svarer til de oplysninger, der er registreret om dig i Club Timmisa. Rejser der er booket og gennemført efter Club Timmisas lancering den 4. marts 2019 kan registreres. Dette betyder at kun rejser, der er booket, registreret og gennemført efter den 4. marts 2019 udløser et lod, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Du kan fravælge at deltage i lodtrækningen via din medlemsprofil eller ved at kontakte Air Greenlands kundeservice.

 

18. Air Greenland vil offentliggøre for- og efternavn på de personer, som de udtrukne lodder tilhører, på en eller flere af Air Greenlands sociale mediekanaler (dvs. Facebook, Instagram og YouTube). Air Greenland har ret til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne om, hvem det lod, der er blevet udtrukket i lodtrækningen, tilhører til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.

19. Hvis dit lod bliver udtrukket i lodtrækningen, vil du blive kontaktet direkte af Air Greenland via e-mail senest 10 hverdage efter, at lodtrækningen er foretaget. Når du har besvaret henvendelsen, vil du modtage rejsegavekortet som en elektronisk voucher via e-mail. Rejsegavekortet kan bruges til onlinekøb af flyrejser på www.airgreenland.dk, www.airgreenland.gl og www.airgreenland.com. Når du vil benytte rejsegavekortet, skal du indtaste koden fra voucheren i feltet gavekort, før du gennemfører købet. Hvis du benytter voucheren til et onlinekøb, hvor den samlede pris er lavere end voucherens værdi på 3.000 kr., vil restbeløbet bortfalde.

Hvis Air Greenland ikke kan kontakte dig, fordi din oplyste e-mailadresse ikke er korrekt eller du ikke besvarer henvendelsen inden for 20 hverdage fra Air Greenland har afsendt den, har Air Greenland ret til at foretage lodtrækning på ny.

 

20. Apple er ikke involveret i konkurrencen på nogen måde.

*Elektronisk post

e-mail, sms, messenger og push-beskeder

**Sociale medier
Facebook, Instagram og YouTube

***Air Greenland koncernen
Air Greenland A/S, Grønlandsrejsebureau A/S, World of Greenland A/S og Hotel Arctic A/S, som tilbyder produkter, ydelser og services vedrørende flyrejser, overnatning, pakkerejser, guidede rundrejser og ture, hotel og restauration

****Samarbejdspartnere
Valizo ApS –bagageservice, Booking.com –rejser, overnatning, billeje og lufthavnstaxi, Mittarfeqarfiit (Grønlands lufthavne) –wifi, forplejning og overnatning, Visit Greenland –turistinformationer, Guide to Greenland ApS –flyrejser, overnatning, billeje, turistture, guideservices, Pajuback–bagageservice, Katuaq–events og cafevirksomhed, Sermermiut–events og cafevirksomhed, Taseralik-events og cafevirksomhed, Akisuanerit–festivaler og events, ArcticCircleRace –sportevents, Grønlands Idrætsforbund –sportevents, ArcticSounds –festivaler og events, Qimussersua(GM i hundeslæde) –sportevents, Grønlands Nationalteater –teater-og cafevirksomhed, Sisoraffiit/ Nuuk skilift –skilift, ski-/snowboardleje og cafevirksomhed, Pisiffik A/S -internethandel, supermarked, elektronik, tøjbutik, Nordic Choice Hotels -hotel og konferencedrift og Park Inn by Radisson -hotel og konferencedrift.