3040

Mulig strejke fra 2. december

Air Greenland har modtaget orientering om, at der er afgivet 2. strejkevarsel fra Air Greenlands kabinebesætningsforening (ACU) som er organiseret under den danske organisation Flyvebranchens Personale Union, FPU. Hvis (parterne) ikke finder en løsning inden fredag den 2. december vil strejken blive en realitet og al passagerflyvning indstilles fra den dato.

Den 16. november 2022 modtog Air Greenland første strejkevarsel fra FPU, efter at langvarige forhandlinger om en ny overenskomst brød sammen. Nu er Air Greenland orienteret om, at der er afgivet andet strejkevarsel, hvori FPU meddeler, at hvis ikke der indgås en ny overenskomst, vil kabinebesætningsmedlemmernes strejke træde i kraft fredag den 2. december 2022 ved normal arbejdstids begyndelse. 

 

Air Greenlands CEO, Jacob Nitter Sørensen, ærgrer sig over udmeldingen og håber at det ikke når dertil at flyvningerne må indstilles. Han tror stadig på, at der kan findes en løsning i Forligsinstitutionen. 

 

- Vi er utrolig glade for vores kabinebesætningsmedlemmer, og det ved jeg at vores kunder også er. Vi havde selvfølgelig håbet at kunne undgå at komme i denne situation, men vi må være ærlige og sige, at vi mener, at de tilbud vi er kommet med, har været realistiske. Der er kun et sted, vi kan få dækket de ekstraudgifter, vi påtager os i en ny overenskomst og det er i billetpriserne. Vi har i forhandlingerne ønsket, at den lønstigning vi har tilbudt, bliver mødt med mere fleksibilitet omkring arbejdsplanlægningen. Det har vi brug for, da vi skal stå stærkere i fremtiden – også økonomisk for at kunne modstå den konkurrence vi vil møde, siger Jacob Nitter Sørensen. 

Taler mod bedre vidende 

Overenskomsten mellem parterne udløb ved udgangen af 2021 og efter flere forhandlinger i foråret blev der indgået en aftale om fredspligt hen over højsæsonen 2022. I oktober i år blev forhandlingerne så genoptaget, men efter langvarige forhandlinger mellem parterne er de brudt sammen. I forbindelse med udmeldingen om det første strejkevarsel har FPU været i pressen og udtalt, at vores kabinebesætningsmedlemmer har knoklet ekstrahårdt under Corona.  

 

Air Greenlands forhandlingsleder, HR Direktør Mads B. Christensen, mener at FPU taler mod bedre vidende.  

 

- Under Corona havde vi langt færre flyvninger og det betød også færre flyvedage for vores medarbejdere og reduceret servicekoncept, så arbejdsbyrden ombord har også været reduceret. Lige præcis denne medarbejdergruppe har faktisk arbejdet mindre under Corona end mange andre medarbejdergrupper, siger han.  

 

FPU har også fremhævet at kabinepersonalet har fået bremset deres lønstigninger og løntrinsstigninger mellem april 2020 og januar 2022, og så er de også gået fem procent ned i løn under Coronakrisen. Her taler FPU også mod bedre vidende.  

 

- Air Greenlands ønske under Corona var at ingen medarbejdere skulle gå ned i løn. De 5% som man i øvrigt har fået tilbage efterfølgende var en ordning som fagforeningen selv ønskede i forhold til at beholde nogle stillinger som var overflødige, understreger Mads B. Christensen.  

Konfliktens kerne  

FPU har nævnt at de er uforstående overfor at, kabinepersonalets udspil ikke kan blive imødekommet af Air Greenland, fordi selskabet er kommet ud med overskud år efter år. 

 

Air Greenlands CEO, Jacob Nitter Sørensen præciserer hvorfor selskabet kom ud med overskud sidste år mens andre luftfartsselskaber kæmpede for overlevelse.  

 

- Vi skal huske at grunden til at arbejdspladserne i Air Greenland blev sikret under Corona og at Air Greenland har lavet overskud under Corona, er jo i bund og grund, fordi samfundet via Landskassen har betalt Air Greenland for at flyve myndighedsflyvninger og opretholde et nødberedskab. Vi er en del af den kritiske infrastruktur her i landet. Herudover fik vi en rigtig god slutspurt sidste år med meget høj belægning på alle vores ruter efter at Coronarestriktionerne blev ophævet, præciserer Jacob Nitter Sørensen.   

 

I foråret varslede Air Greenland lockout da overenskomstforhandlingerne med teknikerne brød sammen i foråret. Det vælger Air Greenland ikke at gøre i dette tilfælde med kabinebesætningsmedlemmerne.  

 

- Årsagen til, at Air Greenland ikke har varslet lockout er at selskabet generelt ikke ønsker konflikt og specifikt ikke ønsker at bringe juletrafikken i fare. Vi har hele tiden ønsket en forhandlingsløsning, og det gør vi fortsat. Det er stadig vores håb, at vi kan opnå en aftale i forligsinstitutionen og dermed undgå en konflikt, siger CEO i Air Greenland Jacob Nitter Sørensen. 

 

- I bund og grund har vi en overenskomst hvor kabinebesætningsmedlemmerne har nogle gode arbejdsvilkår i forhold til resten af branchen, men overenskomsten har nogle historiske begrænsninger som gør at vi ikke kan bruge den arbejdstid som vi rent faktisk betaler for. Det er det Air Greenland ønsker at få ændret på i forhold til at gøre selskabet klar til den øgede konkurrence i fremtiden. Derfor er vi også villige til at give nogle lønstigninger men det skal mødes med øget fleksibilitet og øget mulighed for at planlægge vores medarbejderes arbejdstid, så vi rent faktisk også får det vi betaler for.  

 

Der nu indkaldt til møde mellem parterne i Forligsinstitutionen på tirsdag d. 29. november kl. 12, hvor parterne skal forsøge at nå til enighed.  

 

Air Greenland påpeger at SAR og Medevac ikke har kabinebesætning og vil ikke blive påvirket af en eventuel strejke.