2139

Air Greenland vinder en flot pris

I går mandag den 9. Maj 2022 modtog Air Greenland en pris for den lånefinansieringsaftale, som finansierer selskabets fornyelse af flyflåden. Prisen er en anerkendelse fra fagfolk, der udelukkende beskæftiger sig med finansiering i luftfarts- og leasingindustrien.

Det var Air Greenlands CFO, Mogens E. Jensen, der på vegne af selskabet modtog prisen “European Editor’s Deal of the year”. Det skete igår ved 18-tiden grønlandsk tid under den årlige prisuddeling “Aviation 100 deals of the Year”, som afholdes i Dublin i Irland. Som titlen antyder, handler prisuddelingen om de bedste handler, som er indgået i luftfarts- og leasingindustrien det seneste år.

 

- Det at Air Greenland får en pris i dette fornemme selskab med flere hundrede deltagere fra internationale flyselskaber og finansieringsselskaber, viser at den lånefinansieringsaftale, som vi indgik på det amerikanske “private placement marked” (USPP-marked, som primært består af pensionsforeninger, red.), er en god aftale, siger CFO, Mogens Jensen.

 

Lånefinansieringsaftalen, som Air Greenland gennemførte lyder på 1.140 mio. kroner, og processen med at finde finansiering til at investere i flyflåden begyndte i 2019, kort tid efter at Air Greenland blev 100 procent ejet af Selvstyret. På det tidspunkt stod Air Greenland overfor at skulle byde på SAR-operationer og Selvstyrets servicekontrakter, samt til at skulle udskifte atlantflyveren, der nu nærmer sig de 25 år.

 

Efter en længere proces med at afsøge lånemarkedet og præsentationer på det nordiske marked, besluttede Air Greenlands ledelse at afsøge det amerikanske USPP-marked, som er et privat obligationsmarked, som yder lån til virksomheder.

 

- Vi havde i finansieringen blandt andet fokus på lav kursrisiko, hvilket vil sige lån i danske kroner blev foretrukket, lang løbetid, og afdragsprofiler som afspejlede de forventede værdier af de væsentlige anlægsaktiver. Ligeledes var der fokus på sikkerhedsstillelser og øvrige krav til fremtidig performance, for at nævne nogle af de forhold vi arbejdede med, forklarer Mogens Jensen.

 

- Ved vores evaluering af finansieringsmulighederne blev det vurderet, at USPP, kunne være den mest attraktive løsning. I samarbejde med SEB bank i Danmark og CITI i New York, blev det efter afsøgning af markedet muligt at fremlægge en grundig præsentation af Air Greenland for interesserede amerikanske investorer. Udover at fortælle om de historiske præstationer lagde vi vægt på de tiltag og investeringer, som lå fremadrettet og indarbejdet i 5-års langtidsbudgettet, som var baseret på konservative principper, fortæller Mogens Jensen og fortsætter.

 

- Efter at ledelsen havde fremlagt præsentationen kunne de mulige investorer stille spørgsmål. Normalt foretages en sådanne præsentation fysisk via såkaldte ”roadshow”, men det var ikke muligt på grund af Covid-19, så det foregik online.

Efter denne proces kunne investorerne byde ind på de opstillede afdragsprofiler, som grundlæggende skulle afspejle værdiforringelsen af de nye aktiver. Disse var opdelt i:

 

  • Et 5-årigt lån uden afdrag
  • Et 10-årigt lån med løbende afdrag
  • Et 15-årigt lån med løbende afdrag

 

- Vi var positivt overrasket over de amerikanske investorers kendskab til Grønland og forståelsen for de infrastrukturelle udfordringer samt visionen om, at løfte Grønland på en bæredygtig måde.

 

- På det tidspunkt vi fik lånefinansieringen på plads, var der store usikkerheder i flybranchen på grund af Covid-19. Den positive modtagelse af vores præsentationer og den efterfølgende dialog med investorerne, som stillede lånekapital til rådighed til vores nationale flyselskab, fortæller mig, at der er tiltro til Air Greenland og Grønland, siger han.

 

Adspurgt om hvordan det føltes at stå på scenen og modtage prisen som de europæiske redaktører har udnævnt som den bedste ”private placement deal”, svarer Mogens Jensen.

 

- For Air Greenland var finansieringen vigtig og langsigtet, men at blive anerkendt i et forum, hvor det oftere handler om milliarder af dollars, betyder noget. De sidste mange års stabile performance og vækst betyder meget for investorerne, og det medvirker nu til, at det er muligt at investere i vores flåde og aktiver, til gavn for selskabet og samfundet – og uden at selskabet er låst fremadrettet for andre investeringer. Lånefinansieringen forbedrer Air Greenlands konkurrencedygtighed, hvilket er afgørende.

 

Udover de førnævnte bankers deltagelse i processen, varetog advokatfirmaet Gorrissen Federspiel den lokale lovgivning og Air Greenlands interesser, en amerikansk advokat varetog USPP-aftalen på vegne af Air Greenland samt en amerikansk advokat på vegne af USPP-investorerne, men alt i alt et effektivt forløb.

 

Af det samlede lån på 1.140 MDKK blev 655 MDKK udbetalt i april sidste år og resten udbetales i denne måned.

 

Det er det internationale specialmagasin Airline Economics, der uddeler prisen ”European Editor’s Deal of the Year”. Magasinet er også arrangør af prisuddelingen.