2133

mandag den 20. juni 2022


Air Greenland og Visit Greenland styrker samarbejdet

I forrige uge indgik det nationale flyselskab og det nationale turistråd en rammeaftale og to samarbejdsaftaler. En handler om promovering af landet, en anden om en turismepris til erhvervets aktører.

Det er fjerde gang at parterne forlænger rammeaftalen, som har til formål at skabe et fælles virke om at øge turismen til landet samt opbakning og fagligt udviklende netværk til turismeerhvervet herhjemme. Med indgåelsen af aftalen vil parterne bakke op om at der skabes kommercielle samarbejdsflader mellem de lokale turismeaktører på tværs af landets regioner og til udenlandske aktører.

 

- Det er måske vigtigere end nogensinde, at vi står tæt sammen i turismeerhvervet herhjemme og med åbningen af de nye landingsbaner følger også ansvaret for at skabe bæredygtige rammer for turismen. Det er derfor helt naturligt at bibeholde og styrke det gode samarbejde, vi i flere år har haft med Visit Greenland. At være med til at støtte turismeerhvervet herhjemme og samtidigt tiltrække turister fra vores fælles fokusmarkeder er en kerneopgave for Air Greenland koncernen, som vi nu kan fortsætte med at gøre til virkelighed sammen med Visit Greenland, siger CEO i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen.

 

Visit Greenlands direktør Anne Nivíka Grødem uddyber:

 

- Vi skal opbygge viden ved at kortlægge markederne og dele de viden ikke kun med hinanden, men også med aktørerne. Vi skal have bredere udbud af turistprodukter og udvide turistsæsonen ved at understøtte aktørerne og sidst men ikke mindst styrke promoveringen af landet, siger hun.

 

Målrettet promovering

En af aftalerne handler om at promovere Grønland på de internationale fokusmarkeder og udenlandske medierne. Interessen for Grønland stiger støt og det mærkes på de mange journalister, der vil skrive om eller filme i Grønland.

 

- For Air Greenlands vedkommende oplever vi stigning i henvendelserne fra journalister. Det er lige fra et ønske om at få et interview, om lov til at filme ombord på vores fly eller søge om billetter. Det er meget positivt. Vi kan være mere målrettet med vores markedsføring af landet ved at arbejde tættere sammen med Visit Greenland, siger Jacob Nitter Sørensen.

 

Nordamerika er specielt fremhævet som et af de markeder hvor Grønland skal promoveres yderligere. De øvrige markeder er Norden, Storbritannien, Tyskland og Benelux-landene. Visit Greenlands direktør Anne Nivika Grødem uddyber.

 

- Når man bevæger sig ind på nye markeder, kræver det mange ressourcer at skabe en øget interesse og opmærksomhed for destinationen. Derfor er det afgørende at indgå partnerskaber som disse, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt og løfter i fællesskab, siger Anne Nivíka Grødem og fortsætter:

 

- Det nordamerikanske marked rummer potentiale for udvikling, og med nye landingsbaner bliver Grønland lettere tilgængelig. Derfor er det vigtigt at vi allerede nu, arbejder med kontakten til centrale rejseagenter og understøtter udviklingen ude i destinationerne, siger direktøren for turistrådet.

 

Turismepris

Det er også en del af aftalen at ’Greenland Tourism Award’ igen skal uddeles til en turismeaktør herhjemme, der har udmærket sig særligt indenfor bæredygtig produktudvikling.

 

- Sammen har vi en fælles interesse i at promovere og hylde dem der går forrest i den bæredygtige turismeudvikling. Derfor vil vi med denne award anerkende turismevirksomheder, som udvikler bæredygtige produkter med fokus på sikkerhed, kvalitet og innovation, siger Anne Nivíka Grødem.

 

Prisen skal være med til at motivere til og bevare fokus på at udvikle og insistere på at turistprodukter økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige. En pris der betaler sig og er værd at stræbe efter.

 

- Prisen skal via anerkendelsen, omtalen og præmien - være med til at sætte fokus på bæredygtige initiativer, og derigennem inspirere endnu flere til at trække branchen i en mere bæredygtig retning, siger Air Greenlands CEO, Jacob Nitter Sørensen.

 

1. juni 2022