1941

Terminalarbejder

Uddannelsen


Er en erhvervsuddannelse og varer i 3 år

Der veksler mellem skoleophold på en lokal erhvervsskole, Jern-og Metalskolen (KTI) i Nuuk og praktik på Air Greenlands stationer som lastemand ELLER ved fragtterminalen

Fag: Arbejdsmiljø, produktudvikling, produktion og service, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, informationsteknologi, introduktion til færdselslære, køretøjets opbygning, vedligeholdelse og motorlære, kundebetjening, logistik og lager osv

Terminalarbejder

Praktik i fragtterminalen


Modtagelse/forsendelse af post og fragt
Klargøring / palletering af afgående fly
Sortering af ankommende gods og styring af transit-gods/-post

Praktik i ved lastemændene


Losning / Lastning af fly
Klargøring af last og bagage for afgående fly
Sortering af ankommende gods/bagage
Tilslutning/afmontering af udstyr på fly
Platform signalgivning til afgående-/ankommende fly

Kvalifikation og krav til uddannelsen


Bestået Folkeskolens Afgangs- prøve (FSA) med tilfredsstillende resultat og være optaget på STI-uddannelsen
Mindst 17 år og gerne have erhvervserfaring, da 100% mødestabilitet er et absolut krav
Være præsentabel og serviceminded
Ren straffeattest (10 år tilbage) kræves for at blive praktikant hos Air Greenland
Man skal være hjemmehørende i Grønland og skal opfylde Grønlands Selvstyres krav til uddannelsesstøtte

Økonomi


Terminalarbejder lærlinge modtager lærlingeløn iht. gældende satser fra selvstyret

Ansøgning


Uddannelsen kan startes med en skoleophold i uge 3 eller i uge 40. Du skal indsende et ansøgningsskema, som du kan finde hos den kommunale uddannelsesvejledning/Majoriaq. Uddannelsen kan også startes med en praktikperiode, og startes d. 1. August hos Air Greenland
For at blive praktikant hos os skal du bestå en særlig optagelsesprøve tilrettelagt af Air Greenland.
Du skal sende en ansøgning (CV) hos Air Greenland senest d. 15. maj

Kontakt Majoriaq i din by for at få mere at vide om ansøgning på nedenstående link: https://www.majoriaq.gl/kl-GL