1919

Flymekaniker

For komme i betragtning skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde hos den kommunale uddannelsesvejledning/Majoriaq senest den 1. marts. Du skal endvidere bestå en særlig optagelsesprøve tilrettelagt af Air Greenland. Uddannelsen startes pr. 1. August.

En flymekanikers daglige arbejde består i:


Udfører fastlagte inspektioner.

Foretage forebyggende vedligeholdelse, herunder fejlsøge og fejlrette af fly/helikoptere.

Komponentudskiftninger

Funktionsafprøvninger af elektroniske og mekaniske kontrolsystemer på både fastvingede fly og helikoptere

Arbejdet udføres for det meste i hangarer, men kan også foregå udendørs

Sikkerheden for både personalet og det udførte arbejde prioriteres meget højt

AB P1580

Uddannelsen


Varer 4½ år inkl. grundforløb og veksler mellem praktik i Air Greenland og skoleophold på TEC i Hvidovre
Uddannelsen startes med en introduktionskursus på 1 uge i Nuuk, som efterfølges med 20 ugers grundforløb på TEC i Hvidovre. Senere kommer der yderligere 6 skoleperioder a 10 ugers varighed, 1 a 7 ugers varighed, 1 a 8 ugers varighed og 5 a 9 ugers varighed, som alle afsluttes med eksaminer
Fag på skolen: Bl.a. Aerodynamik, motorer, flystruktur og flyinstrumenter. Du har også fag som dansk, engelsk, fysik matematik og elektronik
Praktikperioder gennemføres i Air Greenlands hangarer, komponentværk­sted, motorværksted, elektronikværksted og pladeværksted under ledelse af et velkvalificeret personale

Kvalifikation og krav til uddannelsen


Bestået GU med tilfredsstillende resultat, eller bestået TECS grundforløb på egen hånd
Ren straffeattest

Økonomi


Flymekanikerlærlinge modtager får aspirantløn iht. gældende satser i Air Greenland.

Hør mere om uddannelsen hos Air Greenland på +299 34 34 34 eller på hr@airgreenland.gl ELLER kontakt Majoriaq i din by for at få mere at vide om ansøgning til uddannelsen. https://www.majoriaq.gl