3535

torsdag den 14. september 2023


Air Greenlands halvårsresultat er tilfredsstillende

Air Greenlands bestyrelse har netop godkendt halvårsregnskabet for 2023 på bestyrelsesmødet den 12. september og anser det for tilfredsstillende.

Air Greenland leverer et koncernresultat før skat på 8,2 MDKK, hvilket er en forbedring på 15,9 MDKK i forhold til samme periode i 2022 (2022: -7,7 MDKK). Det positive resultat kan tilskrives flere tiltag med det formål at sikre stabil drift og øget tilgængelighed i flyvninger til, fra og internt i Grønland.  

Bodil Marie Damgaard

- Vi følger strategien omkring udvidelse af markedet og åbning af nye ruter, hvilket er med til at øge tilgængeligheden og dermed efterspørgslen. Den begrænsede overnatningskapacitet i højsæsonen er dog med til at sætte en naturlig begrænsning for hvor meget vækst, der kan skabes. Derfor er det også positivt at en stor del af væksten er skabt udenfor højsæsonen, hvilket betyder bedre udnyttelse af kapaciteten og en længere turistsæson, udtaler bestyrelsesforkvinde Bodil Marie Damgaard.  

Aktiviteterne er øget og det er positivt at notere at der har været flere rejsende på indenrigsrutenettet. Antallet af internationale rejsende er også steget i første halvår. Stigningen er knap 15% jfr. Grønlands statistiks opgørelse om antallet af flypassager til udlandet, hvor Air Greenland har haft den største del af væksten.  

Jacob Nitter Sørensen

- Stigningen kan i høj grad tilskrives tiltag med øget frekvens og større sædeudbud på atlantruterne, åbningen af en ny rute til og fra Billund samt øget udbud af billigere billetter. Der er flere rejsende i forhold til både 2019 og 2022 siger CEO, Jacob Nitter Sørensen. 

Stabil drift og øgede omkostninger

Med den øgede aktivitet har der også været flere omkostninger, da der flyves flere timer, hvilket kræver flere reservedele, mere brændstof og flere medarbejdere. Pr. 30.juni var der 581 ansatte, hvilket er 33 flere ansatte end sidste år, da der var 548 i samme periode.  
Målet om at sikre en mere stabil drift efter store udfordringer med aflysninger og forsinkelser af flyafgange på grund af vejr, teknik og mangel på reservedele i 2022, er for alvor slået igennem. 

 

- Stor ros til vores tekniske afdeling for at sikre at både Dash 8 flåden og H155 helikopterne i 2023, særligt i højsæsonen, har fungeret virkelig godt med meget lidt uplanlagt teknik. Regulariteten og punktligheden på den nye helikoptertype H155 har nu været høj og stabil i en længere periode, hvilket er tegn på at vores tekniske afdeling har lært maskinen rigtigt godt at kende og har fået opbygget lagre af reservedele på kysten samt erfaring på typen. Vores piloter er blevet gode til at operere maskinen og snart er alle uddannet på typen, hvilket også giver en øget robusthed, samtidig med at rutiner omkring lastning og lodsning hele tiden bliver bedre i takt med at stationspersonalet og lastefolk opbygger erfaring med typen. Omkostningerne til kost og logi til passagerer i forbindelse med aflyste afgange er dog stadig høje og skyldes i høj grad at vejrliget har været ustabilt i hele landet, siger han og tilføjer:  

 

- Der har heldigvis været igangsat en række tiltag for at sikre en mere stabil drift, hvilket er lykkedes, og det er derfor helt på sin plads at sende masser af ros til vores gode medarbejdere hele vejen rundt i koncernen. De er kernen i vores selskab og besidder enorm erfaring og et unikt kendskab til at drive luftfart under vanskelige forhold, til gavn for kunderne. På trods af meget ustabilt vejr og vanskelige forhold, har vi i 2023 været langt bedre rustet til at rydde op efter forsinkelser og aflysninger og få kunderne frem så hurtigt som muligt, uddyber Jacob Nitter Sørensen.  

 

Air Greenland forventer at lande på et overskud på omkring 100 mio. kroner for 2023, hvilket er i overensstemmelse med tidligere udmeldte forventninger. 

 
- Vi lever op til de finansielle forpligtelser og vi anser kapitalgrundlaget som værende solidt. De allerede planlagte investeringer i fornyelsen af flåden fortsætter, hvor vi i sidste kvartal vil begynde at modtage de første af i alt ni fabriksnye H125 helikoptere. De skal erstatte AS350 helikoptertypen som primært bruges til charteropgaver, slutter Jacob Nitter Sørensen.  

 

Finansieringen af de ni H125 helikoptere er sikret via en lånefinansieringsaftale på det amerikanske USPP-marked. Den aftale kan man læse mere om her nedenfor.