2926

Air Greenland med tilfredsstillende halvårsresultat

Air Greenland leverer i første halvår af 2022 et koncernresultat før skat på -7,7 MDKK, hvilket er en forbedring på 6,4 MDKK i forhold til samme periode i 2021 (2021: -14,1 MDKK). Resultatet er i de første måneder negativt påvirket af Covid-19 pandemien samt stigende brændstofpriser. Til gengæld har passagerudviklingen været højere end forventet, hvilket også har medvirket til at presse det samlede tilgængelige udbud af sæder.

Halvårsregnskabet er fortsat påvirket af Covid-19, hvor rejselysten grundet stor smittespredning i foråret 2022 var mindre kombineret med anbefaling fra Selvstyret om at reducere rejseaktiviteten indtil 18. maj 2022, hvor de sidste restriktioner blev ophævet.

Jacob Nitter DSC8021 (1)

- Vi oplevede i begyndelsen af 2022, at der var stor Covid-19 smittespredning i landet, både kunder og vores eget personale blev ramt. Vi samarbejdede fortsat med myndighederne som i perioden frarådede rejser. Det betød igen mange ændringer af billetter og afgange og en lavere efterspørgsel. Som månederne skred frem, så vi dog også en stigende rejselyst og øget efterspørgsel, som særligt tog fart, da de sidste rejserestriktioner blev ophævet i maj. Vi havde planlagt med et ambitiøst trafikprogram for 2022, 90% af 2019. Da vi lagde planen i efteråret 2021, var Corona stadig udbredt og rejserestriktioner gjaldt her i landet og i udlandet og ingen kunne forudsige hvornår pandemien ville klinge af. Efter den store omikronbølge i starten af 2022, kunne vi se at rejselysten kom hurtigt tilbage og vi valgte derfor at indsætte alle de ekstra flyvninger det var muligt siger, Air Greenlands administrerende direktør, Jacob Nitter Sørensen. 

Presset flybranche

Det europæiske marked for leje af fly har været ekstraordinært presset dette forår, da der har manglet både fly, besætninger og teknikere til at klargøre flyene. Derfor har der været ekstra stor efterspørgsel på leje af fly fra alle de store europæiske selskaber, herunder SAS der som følge af pilotstrejken, tog al ledig kapacitet i juli måned. Også i Københavns lufthavn oplevede mange at blive ramt af usædvanligt lange køer til Security, da man også her kæmpede med at have personale klar til at imødekomme den store rejselyst og efterspørgsel sommeren mod forventning bød på.

 

- Vi har i løbet af sidste halvdel af 2021 og i første halvår af 2022 genbesat en lang række af de stillinger, som var blevet sparet væk under Covid-19 pandemien, men det tager tid at få alle stillinger tilbage på samme niveau som i 2019. Perioden har samtidig været påvirket af ekstraordinært ustabile vejrforhold og tekniske udfordringer, og da det samtidigt har været svært at leje fremmed kapacitet ind på det europæiske fly-marked, har vi været særligt udfordret og mange rejsende har desværre oplevet forsinkelser eller aflysninger ud over det sædvanlige. At vi trods alt kommer ud af første halvår af 2022 med et tilfredsstillende resultat og har formået at nå 2019 niveau, handler om en massiv holdindsats fra alle medarbejdere i koncernen, som i sidste ende kommer hele landet til gavn i form af øget aktivitet indenfor mange sektorer, siger Jacob Nitter Sørensen.

Likviditet og flådefornyelse

Den likvide beholdning udgør 906,5 MDKK ved udgangen af juni 2022, hvilket er en stigning på 561 MDKK i forhold til ultimo 2021. Den øgede likviditet skyldes dels øget gæld, der er optaget for at finansiere igangværende flådefornyelser samt den øgede rejseaktivitet.

 

Den planlagte flådefornyelse fortsætter, hvilket i perioden har medført anlægsinvesteringer på fly og helikoptere på 147,9 MDKK.

Halvårsrapport 2022